Super Orliki wracają!

Po sukcesie ubiegłorocznej edycji Konkursu, połączonego z galą rozdania nagród, także w tym roku chcemy docenić osoby, które prężnie działają na rzecz krzewienia kultury fizycznej i ruchu w ogóle wśród lokalnej społeczności. Naszym celem jest wyróżnienie instytucji, organizacji i ludzi, dzięki którym Orliki i ich otoczenie stają się coraz lepsze, a korzystanie z nich z roku na rok popularniejsze.

Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców w następujących ośmiu kategoriach:

  • Infrastruktura
  • Lokalny sponsor
  • Jednostka Samorządu Terytorialnego lub instytucja zarządzająca Orlikiem
  • Lokalne Media:
  • Wolontariusz na Orliku
  • Wydarzenie
  • Współpraca międzynarodowa i krajowa
  • Super Orlik

W regulaminie konkursu znajdziecie informacje, jakie kryteria powinny spełniać osoby lub instytucje, aby mieć szansę na zwycięstwo, oraz w jaki sposób można dokonać zgłoszenia do Konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej www.superorliki.pl w dniu 16.12.2014.