Monika Chabior w gronie Kapituły Konkursowej

Socjolożka, managerka projektów rozwoju integracji społecznej, autorka programów i rekomendacji rozwoju społecznego. Posiada doświadczenie w pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii.Koordynowała powstanie, negocjacje i wdrożenie Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012. Od grudnia 2012 prezeska zarządu Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, koordynatorka programu Nasz Orlik i projektu Wspólny Narodowy.

"Wśród Orlików, jest wiele takich, których działania są szczególnie inspirujące. Konkurs Super Orlik to okazja, żeby nagrodzić pracę, wytrwałość i zrozumienie najlepszych. Chcemy się od nich uczyć i upowszechniać wiedzę o ich dorobku. Będziemy to robić poprzez program Nasz Orlik - Akademia Animatora. Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy wszystkie Orliki będą miejscem tętniącym życiem i dostępnym dla całych społeczności." - mówi Monika Chabior.